• ółążść‡

Wspólnota powstała przy Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krośnicy gromadząc najpierw  grupę ludzi chcących „czegoś więcej” dla swojego życia wiary. Od 2013 roku corocznie organizowane są nabożeństwa dla rodzin w naszej parafii - zaproszeni goście głosili Słowo, które celnie trafiało do licznie uczestniczących parafian w nabożeństwie.

W 2018r. (19.10-14.12) ok. 60 parafian uczestniczyło w Seminarium Odnowy Wiary - które prowadził ks. Mateusz Buczma. Po odbytym seminarium grupa ok. 30 osób regularnie spotyka się na spotkaniach modlitewno-formacyjnych. 29 kwietnia 2020 roku na zaproszenie księdza Proboszcza i Animatorów nasza wspólnota gościła koordynatorów Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym Diecezji Opolskiej. Celem tego spotkania było przede wszystkim spotkanie przy eucharystycznym stole, jak również modlitwa uwielbienia, która to zapoczątkowała nasze przyłączenie się do Diecezjalnych Struktur Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym.

Po długim okresie rozeznawania, podczas Mszy św. wieńczącej e-REO, dnia 7 grudnia 2020 r. oficjalnie przyjęto nazwę Getsemani. Otrzymana nazwa niesie za sobą bogactwo symboliki i znaczeń.

W Piśmie Świętym taką nazwę nosił ogród za potokiem Cedron, w którym Pan Jezus wraz z uczniami  często gromadził się na modlitwie. Również zaraz po ustanowieniu Eucharystii, Jezus w obecności swoich uczniów, modlił się tam do Ojca przeżywając swoją trwogę konania. Pośród ciemności i cierpienia, jednak w całkowitym zaufaniu wobec Ojca podjął zbawienną dla nas decyzję: „Ojcze, (…) nie jak Ja chcę, ale jak Ty, niech się stanie” . Wypełniła się w ten sposób miłość Jezusa do człowieka.

Otrzymane imię „Getsemani” nasza Wspólnota odczytuje przede wszystkim jako zaproszenie nas przez Jezusa, by być szczególnym miejscem spotkania z Nim. Gromadzimy się więc na wspólnej modlitwie, w której dziękujemy, uwielbiamy i prosimy Boga o błogosławieństwo i dary Ducha Świętego dla nas i wszystkich, którzy polecają się naszej modlitwie. Szczytem tej modlitwy jest celebracja Eucharystii, a dopełnieniem stała formacja oraz budowanie przyjacielskich więzi. Wiąże się to z pewnymi trudnościami, zmaganiem się z sobą, poświęceniem wolnego czasu, ale chcemy wytrwale rozpoznawać i wypełniać wolę Boga. Świadomi otrzymanego wielkiego daru miłości, pragniemy się nim dzielić i przekazywać innym. Chcemy być dla innych świadkami żywego Boga, głosić Dobrą Nowinę, zachęcać do nawrócenia, pomagać, a przede wszystkim wspierać modlitwą.

Spotykamy się w naszym parafialnym kościele w poniedziałki o g. 20.00.

Niektóre pomysły Wspólnoty Getsemani na ewangelizowanie swojej parafii.

Krośnica 12.04.2021

 

1.      Modlitwa (na 19 osób, które wzięły udział w ankiecie 12 wspomniało o modlitwie)

1)      częstsza adoracja Najświętszego Sakramentu

2)      nocne czuwania

3)      nabożeństwa pokutne (za grzechy parafian)

4)      prowadzenie nabożeństwa majowego

5)      nabożeństwa majowe – dzieci z rodzicami

6)      nabożeństwa do Matki Bożej Dobrej Rady z błogosławieństwem dzieci

7)      błogosławić w sercu o prosić w modlitwie o dar wiary

8)      narodzić się z Ducha – prosić o Jego Dary i nimi żyć

9)      modlić się za wszystkich

10)  prosić o światło Ducha dla siebie i bliskich

11)  modlitwa w intencji ewangelizacji

12)  msza św z młodym pokoleniem + adoracja w ciszy z fragmentami Pisma Świętego

13)  modlitwa na zewnątrz (droga krzyżowa, droga światła, uwielbienie przy ognisku)

2.      Świadectwo życia (ponad 6os. + udział w nabożeństwach)

1)      przykładne życie

2)      nieme - okazywanie miłości, dostrzeganie potrzeb

3)      mówione – dzielenie się w naturalnych sytuacjach

4)      w gazetce parafialnej „Z ogrodu Getsemani”

5)      rozmowa w rodzinach,

6)      świadectwo po mszy świętej / nabożeństwie

3.      Słowo Boże (ponad 4os.)

1)      Rozdawanie karteczek z fragmentami Pisma Świętego

2)      Zachęcanie do czytana Pisma Świętego

4.      Pielgrzymowanie (2os.)

1)      pieszo do sąsiednich parafii pod w. Św. Józefa – w drodze śpiewanie, nauczanie

2)      busy/auta do Krasiejowa, Dobrodzienia, Ciasnej,

5.      Projekcja wartościowych filmów (2os.)

6.      Zaproszenie DOBREGO kaznodziei / nawróconej osoby, która wygłosi świadectwo (2os.)

7.      Regularne katechezy 

8.      Rekolekcje

9.      Strona internetowa (Słowo Boże, dzielenie się, dyskusja)

10.  Spotkanie przy ognisku albo przy lampionach i śpiewanie

11.  Tańce i przedstawienia podczas festynów 

12.  Zaniesienie do kapic maryjnych kwiatów przez poszczególne rodziny

13.  Akcja poznaj swojego patrona.

14.  Koncert

15.  „Włączyć Radio Maryja – ewangelizacja jest 24h/dobę”

Menu

Statystyki


statystyka

Wyszukiwanie

 

Dzisiaj jest

wtorek,
18 czerwca 2024

(170. dzień roku)

Święta

Wtorek, XI Tydzień zwykły
Rok B, II
Dzień Powszedni

 

SondaLicznik

Liczba wyświetleń strony:
4739

Zegar