• ółążść‡

 

Kult NSPJ w parafii Krośnica

 

            Ważnym przejawem kultu NSPJ w naszej parafii są pierwsze piątki miesiąca, które licznie gromadzą rodzinę parafialną przy wspólnym stole Ołtarza. Szeroko rozpowszechniona jest także praktyka przyjmowania pierwszo-piątkowej Komunii św., która jest Komunią wynagradzająca za zniewagi wyrządzone Sercu Jezusa. Dlatego też zawsze przed pierwszym piątkiem miesiąca, jest specjalna okazja do spowiedzi świętej zarówno dla dzieci, młodzieży, jak i dorosłych. W parafii narodziła się tradycja odprawiania porannej Mszy św. w intencji Czcicieli Serca Jezusowego. W modlitwie pamięta się także o wszystkich zmarłych czcicielach. Nie mniej liczny jest także udział wiernych (zwłaszcza dzieci) w wieczornej Mszy św. w pierwszy piątek. Można więc powiedzieć, że praktyka pierwszych piątków miesiąca jest mocno zakorzeniona w mentalności wiernych, która jest przekazywana z pokolenie na pokolenie. Zwyczajem jest, że po porannej Mszy św. kapłan odwiedza chorych. Chorzy mają wtedy możliwość przystąpienia do sakramentu pokuty, namaszczenia i przyjęcia komunii św.

            Innym przejawem kultu NSPJ są nabożeństwa ku czci Serca Jezusa, które są odprawiane w pierwszy piątek miesiąca po Mszach św. i w popołudniowe, czerwcowe niedziele. Nabożeństwo składa się z adoracji Najświętszego Sakramentu, modlitw i litanii do Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz aktu poświęcenia rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu Jezusowemu. Według myśli Kościoła poświęcenie Najświętszemu Sercu ma być świadomym oddaniem się całej rodziny na służbę Bogu. Przez poświęcenie rodzina głosi: chcemy, aby Chrystus panował we wszystkim pośród nas. Litanię do Serca Pana Jezusa odmawia się także w czerwcu codziennie po Mszy św. (rano lub wieczorem).

            Szczególnym przejawem kultu w parafii jest zawsze odpust. Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, obchodzona w piątek po oktawie Bożego Ciała, gromadzi wielu wiernych na Mszach św. Zewnętrzna uroczystość odpustowa przenoszona jest  na najbliższą niedzielę. Najważniejszym wydarzeniem tego dnia jest Suma Odpustowa, na którą od pokoleń przychodzą w pielgrzymce parafianie z Raszowej i Dańca. Bezpośrednio po Mszy św. wyrusza procesja eucharystyczna dookoła kościoła. By uświetnić tę uroczystość dzieci i młodzież, zarówno z naszej parafii jak i z Raszowej i Dańca, niosą sztandary a także figury Matki Bożej i Pana Jezusa. Popołudniu śpiewane są nieszpory odpustowe. Nie brakuje także akcentu jarmarczno-folklorystycznego, jakim są kolorowe stragany, już wczesnym rankiem stawiane przed kościołem.

            Wyrazem czci, jaką parafianie otaczają Patrona parafii, jest także mała kapliczka, w której mieści się figura Najświętszego Serca Pana Jezusa. Została ona zbudowana po 1918 roku. Figura z tej kapliczki jest noszona w procesjach Odpustowych.

Innym zewnętrznym przejawem czci jest dbanie wiernych o kościół. Parafianie swą troską i ofiarnością przyczyniali się do kilkakrotnych remontów i renowacji  świątyni.

Cześć parafian dla Serca Jezusa przejawia się także w ich pobożności prywatnej. W wielu domach można znaleźć obraz Serca Jezusowego. Pan Jezus św. Małgorzacie obiecuje, że będzie błogosławił domom, w których będzie się znajdował obraz Jego Serca i Serce to będzie czczone. Świadectwem czci są liczne intencje mszalne ofiarowane do NSPJ. Dowodem kultu są także często śpiewane pieśni do Serca Jezusowego.

            Najświętsze Serce Jezusa otaczane było żywym kultem od początku. Ta cześć dla Serca Jezusa jest żywa w naszej parafii również obecnie. Jej wyrazem są wspomniane materialne i duchowe formy kultu i pobożności wiernych. Ten kult jest też cechą charakterystyczną pobożności parafian.

 

Odpust ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa i Srebrny Jubileusz Kapłaństwa (22.06.2014)

MODLITWA WIERNYCH

 

Oddając cześć Sercu Jezusowemu wznieśmy z wiarą i ufnością naszą modlitwę do Boga:

1.  Panie Jezu, dziękujemy Ci za dar wspólnoty Kościoła – i prosimy umacniaj go Twoją łaską, by mógł skutecznie pełnić swoją misję  wobec świata   -  Ciebie prosimy….

2.  Panie Jezu, dziękujemy Ci  za pasterzy Kościoła: naszego papieża Franciszka, wszystkich biskupów i kapłanów – i prosimy umacniaj ich darem Twego Ducha, aby nie gasła ich gorliwość i entuzjazm mimo zewnętrznych trudności i własnych słabości   -  Ciebie prosimy….

3.  Panie Jezu, dziękujemy Ci za dar powołania kapłańskiego – i polecamy Tobie naszego księdza proboszcza z okazji jego Srebrnego Jubileuszu Święceń Kapłańskich: umacniaj jego wiarę i chrześcijańską nadzieję, otaczaj ludzką życzliwością i obdarz zdrowiem  -  Ciebie prosimy….

4.  Panie Jezu, dziękujemy Ci za każde pocieszenie, które znajdujemy przy Twoim Sercu – i polecamy Ci  wszystkich ubogich, strapionych, samotnych i zagubionych we współczesnym świecie: pozwól im doświadczyć Twojej czułej miłości  -  Ciebie prosimy….

5.  Panie Jezu, Ty jesteś naszym życiem i zmartwychwstaniem – polecamy Ci naszych zmarłych, szczególnie zmarłych bliskich sercu księdza jubilata: .... – Panie, obdarz ich szczęściem wiecznym   -  Ciebie prosimy….

6.  Panie Jezu, dziękujemy Ci za Twoją bezgraniczną miłość, której znakiem jest Twoje otwarte Serce – i polecamy Tobie nas samych, wszystkich  uczestników tej uroczystości odpustowej i jubileuszowej: chroń nas od zła i pozwól nam doświadczać na co dzień Twojej dobroci, cierpliwości i miłosierdzia  -  Ciebie prosimy….

 

Boże, wejrzyj na Serce Twojego umiłowanego Syna i racz przyjąć naszą modlitwę jako wyraz naszej dziecięcej ufności w Twoje miłosierdzie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Menu

Statystyki


statystyka

Wyszukiwanie

 

Dzisiaj jest

wtorek,
18 czerwca 2024

(170. dzień roku)

Święta

Wtorek, XI Tydzień zwykły
Rok B, II
Dzień Powszedni

 

SondaLicznik

Liczba wyświetleń strony:
24978

Zegar