• ółążść‡


ŻYWY RÓŻANIEC

Stowarzyszenie Żywego Różańca istnieje od 1826 roku i jest najbardziej popularną różańcową wspólnotą modlitewną.

Rodzina Różańcowa składa się z poszczególnych Róż, któ­rą tworzy 20 osób, stosownie do liczby Tajemnic Różańca (4 części: radosna, światła, bolesna i chwalebna, każda po 5 Tajemnic). Każda osoba odmawia codziennie tylko jedną Tajemnicę Różańca, poprzedzając ją krótkim rozważaniem. W ten sposób w ciągu dnia odmówiony zostaje przez wszyst­kich członków danej Róży cały Różaniec i taka jest też zasłu­ga każdego z nich. Nie odmówienie tajemnicy nie oznacza grzechu, ale utratę zasługi.

Celem Stowarzyszenia Żywego Różańca jest według Zało­życielki, Pauliny Jaricot, wspieranie modlitwą, ofiarą du­chową i materialną działań misyjnych Kościoła oraz modli­twa o pokój, nawrócenie grzeszników oraz w intencjach zalecanych przez Kościół.

 

REGULAMIN ŻYWEGO RÓŻAŃCA

1. Obowiązkiem każdego członka Żywego Różańca jest co­dzienne odmawianie jednej Tajemnicy Różańca, poprze­dzone jej rozważaniem.

2.Członkowie Żywego Różańca mają obowiązek wielbić Maryję i rozszerzać jej cześć przez naśladowanie jej cnót, przykładem życia i działalnością apostolską (pomoc w pa­rafii, ofiarowanie cierpienia, zachęcanie innych osób, by przystąpiły do wspólnoty).

3.Róża Różańcowa składa się z 20 osób. Troska o jej pełny skład, utrzymanie łączności między Różą a Kapłanem-Opiekunem, dostarczanie Tajemnic nieobecnym na wy­mianie oraz otaczanie miłością chorych członków - to główne zadania przewodniczącego Róży czyli zelatorki lub zelatora.

4.Wymiana tajemnic odbywa się zasadniczo jeden raz w miesiącu, albo przez losowanie albo w porządku kolej­nym. Nierzadko też, zgodnie z lokalnym zwyczajem para­fii, wymiana dokonuje się rzadziej i w innej formie.

5.Godnym szacunku zwyczajem jest ofiarowanie Mszy Św. w intencji członków Róży oraz udział członków Żywego Różańca w pogrzebie zmarłego członka Róży, w modlitwie o spokój jego duszy oraz zamówienie Mszy Św. w jego in­tencji.

6.W Diecezji Opolskiej jeden raz w roku - w pierwszą sobo­tę października - w Winowie odbywa się skupienie dla członków Żywego Różańca.

 

WYKAZ ODPUSTÓW DLA CZŁONKÓW ŻYWEGO RÓŻAŃCA

Z przynależnością do Żywego Różańca wiąże się przywilej zyskiwania odpustu zupełnego 8 dni w ciągu roku: w roczni­cę przyjęcia danego członka do Żywego Różańca oraz v/ następujące uroczystości i święta:

- Narodzenia Pańskiego - 25 XII,

- Zmartwychwstania Pańskiego,

- Zwiastowania Pańskiego - 25 III,

- Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny - 15 VIII,

- Najświętszej Maryi Panny Różańcowej - 7 X,

- Niepokalanego Poczęcia Najść. Maryi Panny - 8 XII,

- Ofiarowania Pańskiego - 2 II.

 

 

 

 


 

Historia i teraźniejszość Wspólnoty Żywego Różańca w Krośnicy

Żywy Różaniec w naszej parafii istnieje od 12 marca 2003 r..

A wszystko zaczęło się dzięki inicjatywie o. rekolekcjonisty Lesława Szymborskiego OFM, któremu na samym początku udało się zachęcić ponad 50 osób do tego szczególnego zaangażowania  się w codzienną modlitwę różańcową. Z czasem wspólnota ta rozrosła się i dziś (dane z 02.05.2013) liczy 144 członków, tworzących siedem pełnych Róż Różańcowych.

 

 

 1. Smykała Maria
 2. Zettellmann Matylda
 3. Pyka Elżbieta
 4. Koprek Maria
 5. Buhl Agnieszka
 6. Moczygemba Ryszard
 7. Hendel Gertruda
 8. Adamiec Wanda
 9. Hendel Łucja
 10. Mateja Anna
 11. Glück Edeltrauda
 12. Suślik Maria 
 13. Andrysek Maria
 14. Grabelus Maria
 15. Krancioch Jadwiga
 16. Mientus Róża
 
Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie...

Menu

Statystyki


statystyka

Wyszukiwanie

 

Dzisiaj jest

wtorek,
18 czerwca 2024

(170. dzień roku)

Święta

Wtorek, XI Tydzień zwykły
Rok B, II
Dzień Powszedni

 

SondaLicznik

Liczba wyświetleń strony:
18055

Zegar